Ponedjeljak, 29 Maja, 2023
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaUsvojena Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m² korisne stambene površine ...

Usvojena Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m² korisne stambene površine  iz 2022.godine na području općine Kalesija

Ovom Odlukom utvrđuje se prosječna konačna građevinska cijena m² korisne stambene površine iz 2022.godine na području općine Kalesija, a koja služi kao osnovica za izračunavanje naknade iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i uređenja gradskog građevinskog zemljišta.

Prosječna konačna građevinska cijena 1 m² izgrađene korisne stambene površine u 2022.godini na području općine Kalesija iznosi 1.125,00 KM  (jedna hiljada jedna stotina dvadeset pet KM).

Obrazloženje

Članom 66. Zakona o građevinskom zemljištu F BiH (“Službene novine FBiH”, broj 25/03, 16/04, 67/05) propisana je obaveza Općinskog vijeća da svake godine, a najkasnije do 31.marta tekuće godine svojom Odlukom utvrdi prosječnu konačnu građevinsku cijenu m² korisne stambene površine na području općine.

U skladu s tim, Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove je svojim aktom broj 02/2-1-19-2-2443, od 15.12.2022.godine, zatražila od preduzeća koja su se u 2022.godini bavila izgradnjom građevina na području općine Kalesija, da dostave podatke o cijeni koštanja m² izgrađene korisne površine stambenog prostora.

“Kahrimanović” d.o.o. Kalesija je dostavio podatak da je prosječna konačna građevinska cijena za kalendarsku 2022.godinu iznosila 950,00 KM po m2 korisne stambene površine, DOO “HNR” Kalesija, dostavio podatak da je cijena korisne stambene površine na području Općine Kalesija za 2022.godinu iznosi 950,00 KM,  “KUW-ing” d.o.o. Kalesija je dostavio podatak da je cijena m² korisne stambene površine na području Općine Kalesija, za kalendarsku 2022.godinu, iznosi 1.250,00 KM a OR “GO-FINIŠ” Kalesija dostavio podatak da cijena korisne stambene površine po m²  na području Općine Kalesija iznosi 1.350,00 KM/m2, sa uračunatim PDV-om.

Na osnovu prispjelih podataka utvrđeno je da prosječna cijena 1m² izgrađenog stambenog prostora na području općine Kalesija u 2022.godini, iznosi 1.125,00 KM

Ovako utvrđena prosječna konačna cijena m² izgrađenog korisnog stambenog prostora u skladu sa članom 66.  Zakona o građevinskom zemljištu bit će korištena kao osnovica za izračunavanje visine naknade za pogodnost građevinskog zemljišta (renta) i visine naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta u 2023.godini, a u skladu sa odredbama Odluke o građevinskom zemljištu općine Kalesija u kojoj su precizno utvrđene zone građevinskog zemljišta na području općine Kalesija kao i procenti za obračun visine naknade po zonama i namjenama građevina.

Pojedini vijećnici su bili mišljenja da je cijena stanova mnogo veća nego što je navedena u predloženoj Odluci i da se cijene stanova kreću od 2.500 do 3.000 KM/m2. Smatrali su da se na ovaj način pogoduje investitorima, a ne građanima. Mujo Mujkić je kazao da investitori koji grade zgrade po ovim cijenama zarade preko dvije hiljade maraca po kvadratu. “Ovo je cijena na osnovu koje mi ubiremo prihode na području općine Kalesije. Ovdje se pogoduje užoj skupini ljudi. Ne srazmjerna je tržištna i cijena koja se nudi u Odluci”, rekao je Mujkić.

U obrazloženju Odluke, Zijad Kulanić, pomoćnik načelnika je kazao da je terminologija prosječna konačna cijena je preuzeta iz Zakona i da se ne radi o tržišnoj cijeni stana. “Cijena se utvrđuje nakon što nam cijene dostave preduzeća koja se bave izgradnjom stanova. U odnosu na prošlu godinu cijena je znatno veća.  Nismo tražili tržišne cijene, to se može tražti od Uprave prihoda.Ovo je cijena koštanja metra kvadratnog korisne površine”, rekao je Kulanić.

Mehmed Imamović (SBB) – Hoće li investitori pitati krajnje korisnike kolika je prosječna cijena stana i na osnovu toga prodavati stanove.

Hasan Ramić (SDA) – Mislim da Općina ima interes da puni budžet, a mi bi trebali da zaštitimo građane i kupce. Ovdje se radi o građevinskoj cijeni koja je drugačija od ugradnje materijala, čija cijena nije ista. Za građane je ovo realna cijena i podržavam predloženu odluku. Radi se samo o proizvodnoj cijeni i po meni je ovo realna cijena.

VEZANE VIJESTI
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

POPULARNO