Nedjelja, 10 Decembra, 2023
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaUsvojena Odluka o razrješenju i imenovanju članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća...

Usvojena Odluka o razrješenju i imenovanju članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija

Ovom Odlukom, zbog neprisustva sjednicama vrši se razrješenje i imenovanje članova Komisije za ravnopravnost spolova, članova Komisije za mlade, članova Komisije za praćenje utroška budžetskih sredstava i provedbe akata Vijeća, člana Mandatsko-imunitetske komisije, člana Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina i člana Komisije za statutarna pitanja i propise.

Razrješava se dužnosti člana Komisije za ravnopravnost spolova Kulanić Mirza iz Vukovija Gornjih.

Na upražnjeno mjesto člana Komisije za ravnopravnost spolova imenuje se  Hodžić (Džemail) Kemal iz Memića.

Razrješava se dužnosti člana Komisije za ravnopravnost spolova Dugonjić Minela iz Bulatovaca.

Na upražnjeno mjesto člana Komisije za ravnopravnost spolova imenuje se  Selimbašić (Selim) Hajrija iz Dubnice.

Razrješava se dužnosti člana Komisije za mlade Huremović Mirsada iz Prnjavora.

Na upražnjeno mjesto člana Komisije za mlade, imenuje se Makalić (Zuhdija) Aldijana iz Gojčina.

Razrješava se dužnosti člana Komisije za mlade Alić Edin iz Seljublja.

Na upražnjeno mjesto člana Komisije za mlade, imenuje se Vildić (Ibrahim) Ibran iz Memića.

Razrješava se dužnosti člana Komisije za praćenje utroška budžetskih sredstava i provedbe akata Vijeća Požegić Mirnes iz Rainaca Donjih.

Na upražnjeno mjesto člana Komisije za praćenje utroška budžetskih sredstava i provedbe akata Vijeća imenuje se Suljkanović (Behrun) Šahim iz Rainaca Donjih.

Razrješava se dužnosti člana Komisije za praćenje utroška budžetskih sredstava i provedbe akata Vijeća Avdić Omer iz Rainaca Donjih.

Na upražnjeno mjesto člana Komisije za praćenje utroška budžetskih sredstava i provedbe akata Vijeća imenuje se Isanović (Osman) Smajo iz Memića.

Razrješava se dužnosti člana Mandatsko-imunitetske komisije Softić Arnela iz Prnjavora.

Na upražnjeno mjesto člana Mandatsko-imunitetske komisije imenuje se Mujdić (Omer) Nedžad iz Jajića.

 Razrješava se dužnosti člana Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina Bukvar Samra iz Kalesije.

Na upražnjeno mjesto člana Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina imenuje se Pezić (Asmir) Amela iz Memića.

Razrješava se dužnosti člana Komisije za statutarna pitanja i propise Hodžić Dženana iz Hrasna Gornjeg.

Na upražnjeno mjesto člana Komisije za statutarna pitanja i propise imenuje se Fejzić (Ahmet) Adel iz Rainaca Donjih.

O b r a z l o ž e nj e

Zbog neprisustva sjednicama članova stalnih radnih tijela od strane političkih subjekata i samostalnih vijećnika dostavljeni su prijedlozi kandidata za zamjenu istih, a po osnovu čijeg prijedloga su stekli status člana komisije, kako slijedi:

  • Klub vijećnika SBB OO Kalesija, umjesto člana komisije za ravnopravnost spolova Kulanić Mirze iz Vukovija Gornjih predlaže Hodžić (Džemail) Kemala iz Memića,
  • SDA OO Kalesija, umjesto člana komisije za ravnopravnost spolova Dugonjić Minele predlaže Selimbašić (Selim) Hajriju iz Dubnice, umjesto člana komisije za mlade Huremović Mirsade iz Prnjavora predlaže Makalić (Zuhdije) Aldijanu iz Gojčina, umjesto članova Komisije za praćenje utroška budžetskih sredstava i provedbe akata Vijeća Požegić Mirnesa iz Rainaca Donjih i Avdić Omera iz Rainaca Donjih predlaže Suljkanović (Behruna) Šahima iz Rainaca Donjih i Isanović (Osmana) Smaju iz Memića.
  • Samostalni vijećnici koji su istupili iz NBL OO Kalesija i stekli status samostalnih vijećnika: Idrizović Enes, Džafić Damir, Hukić Mensur, Smajić Jasmin, Kadić Mujo i Atlagić Huso, umjesto člana komisije za mlade Alić Edina iz Seljublja  predlažu Vildić (Ibrahim) Ibrana iz Memića i umjesto člana komisije za statutarna pitanja i propise Hodžić Dženane iz Hrasna Gornjeg predlažu Fejzić (Ahmeta) Adela iz Rainaca Donjih.
  • NIP OO Kalesija, umjesto člana Mandatsko-imunitetske komisije Softić Arnele iz Prnjavora predlaže Mujdić (Omera) Nedžada iz Jajića i člana komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina Bukvar Samre iz Kalesije predlaže  Pezić (Asmira) Amelu iz Memića

Članom 40. stav 3. i 4. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Kalesija – Prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 6/08, 10/11 i 9/16), propisano je

“Članstvo u Komisiji prestaje istekom mandata, ostavkom, 4 (četiri) neprisustvovanja održanim sjednicama u toku 1 (jedne) godine, istupanjem iz političke stranke/koalicije po osnovu čijeg prijedloga je stekao status člana”.

“Pravo predlaganja zamjene članova iz prethodnog stava pripada političkoj stranci/koaliciji za, u podjeli, pripadajuće mjesto člana Komisije”.

Ukoliko je došlo do istupanja vijećnika iz političke stanke/koalicije i ista je izgubila status parlamentarne stranke u Općinskom vijeću, pravo predlaganja zamjene člana Komisije pripada vijećniku/vijećnicima koji su istupanjem iz dotadašnje parlamentarne stranke po tom osnovu stekli status samostalnih vijećnika.

Samostalni vijećnici iz prethodnog stava predlažu zajedničkog kandidata za zamjenu člana Komisije, a usljed nemogućnosti utvrđivanja istog, zamjenu člana predlaže  Komisija za izbor i imenovanje.

Komisija za izbor i imenovanje je na sjednici održanoj 17.03.2023. godine, a na osnovu dostavljenih prijedloga, utvrdila prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija i istu uputila Općinskom vijeću na razmatranje i odlučivanje, a koju je Fahzeta Valjevac – predsjednica komisije, a nakon održane sjednice komisije, u ime ovlaštenog predlagača povukla sa dnevnog reda 21. redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

Nakon toga, Komisija za izbor i imenovanje je na sjednici održanoj 16.05.2023.godine, a na osnovu ranije dostavljenih prijedloga utvrdila prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija i istu upućuje Općinskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.

VEZANE VIJESTI
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

POPULARNO