Srijeda, 24 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaUsvojen Program zimskog održavanja lokalnih nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u...

Usvojen Program zimskog održavanja lokalnih nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u sezoni 2022/2023. godine

Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo Program zimskog održavanja lokalnih nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u sezoni 2022/2023. godine.

U proteklom periodu zimsko održavanje puteva vršeno je angažvanjem Službe za komunalne poslove i civilnu zaštitu općine Kalesija uz djelimičnu ispomoć JP “Vodovod i Kanalizacija Kalesija “.

Općinska Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu posjeduje vozila koja imaju neophodnu opremu za zimsko održavanje puteva, počevši od noža za struganje i čišćenje sniježnih nanaosa do mogućnosti kačanja rasturača posipnog materijala. Vozila koja posjeduje Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu korištena su normalnim zimskim uslovima, te se pokazala vrlo efikasna u praksi, dok se u ekstremnim uslovima vrši angažman specijalističkih vozila i mehanizacije privrednih subjekata koji imaju neophodnu mehanizaciju.

   I . Ustupanje usluge zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva

Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva  i ulica u naseljima u zimskoj sezoni 2022/2023 godina povjerava se Službi za komunalne poslove i civilnu zaštitu – odsjek Profesionalne Vatrogasne Jedinice  Kalesija. U slučaju većih vremenskih nepogoda, koristiti će se svi raspoloživi pogodni kapaciteti, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije B i H, broj 39/03, 22/06, 43/10)  i Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća  (,,Sl. Glasnik općine Kalesija” broj 2/19 ), kao i drugih Odluka općinskog načelnika i Općinskog vijeća.

U pogledu održavanja i raščišćavanja ulica u gradu Kalesija, kao i centrima mjesnih zajednica i u pojedinim naseljima pored navedene mehanizacije, putem povjereništva mjesnih zajednica treba organizirati i raščišćavanje puteva, trotoara i javnih površina ličnim učešćem građana i angažovanjem individualne mehanizacije pogodne za ovu vrstu posla.

Nekategorisani putevi će se održavati ličnim angažmanom građana mjesnih zajednica, pri čemu treba koristiti raspoloživu mehanizaciju i ljudske potencijale.

  • Grupe prioriteta putnih pravaca u sezoni 2022/2023 zimskog održavanja

Imajući u vidu stanje lokalne  putne mreže, konfiguraciju terena kuda isti prolaze, te važnosti pojedinih putnih pravaca koji povezuju centar općine Kalesija sa centrima mjesnih zajednica, u predstojećoj zimskoj sezoni, prioritet čišćenja lokalne i nekategorisane putne mreže treba dati putevima koji povezuju najudaljenije mjesne zajednice sa centrom općine, na kojima se odvija javni linijski prevoz putnika (autobuski prevoz), mjesta gdje stanuju bolesni građani općine Kalesija a koji imaju svakodnevnu potrebu za hemodijalizom. U cilju blagovremenog i efikasnog održavanja lokalne i nekategorisane putne mreže, koja je razvrstana u tri grupe  pririteta. Odsjek za civilnu zaštitu u okviru Službe za komunalne poslove i civilnu zaštitu  vršiti će čišćenje snijega sa kolovoza po Programu i priritetima kako slijedi:

Redni brojA. Putni pravaci I grupe pririteta
1Ulice u Centru Kalesije : Ulica Žrtava Genocida u Srebrenici , ulica Halisijska, ulica Patrioske lige, ulica Senada Požegića.
2Put Tojšići Centar – Handžići – magistralni put M4 – Hrasno Donje – Hrasno Gornje
3Put za naselje Jajići ( od raskrsnice  Mramorovi – Jajići – Zolje – Palavre – Olanovca – magistralni put M4.)
4Put Rainci Gornji (od magistralnog puta M4 – Meškovići škola)
5Put Kalesija Centar – Gojčin
6Put Rainci Gornji ( od magistralnog puta M 4 -Rainci Donji  – Puzići – Pedići- Zates – Salkići –  Međaš magistralni put M4.).
7Put Brda – Grabik
8Puta u naselju Srači od magistralnog puta M4 -Lipovice do zaseka Jakubovići Brdo
9Put Seljublje  – Čifluk –  Puljkov Do
10Put Hrasno Donje – Paraći – Horozovina – Seljublje
11Put Hrasno Donje – Zaseok Brdo
Redni brojB putni pravci II grupe prioriteta
1Put Tojšići – Bara – Atik Džamija – Ćive do kraja naselja-Masle (čitaonica )- Masele I – Masele  II – Džafići -Mejtefište – Donje Vukovije (dva pravca : Mejtefište  -R-469 Živinice-Međaš. Mejtefište – mezarje –  R-469 Živinice-Međaš)
2Put Međaš – Hangari Jeginov Lug trafo – Izbjegličko naselje
3Put od magistralnog M 4Bulatovci – Memići spomenik – Brezik – Memići škola- Memić M4
4Put Paloši – Salkići – Hadžići
5Put Podkojnik – Salkići (Crne Bare)
6Put Puzići – Požegići  – Zates
7Put Rainci Gornji (M4) – Bukvari raskršće
8Put Međaš Raskršće – Gutići – Barčići -Pješavica
9Put Međaš Dom – Mešići (pomoćni put kroz naselje Mešiće izlazi na magistralni put M4
10Put Miljanovci Orah – Stara džamija – naselje Gaj
11Put Memići – Hemlijaši – Stara džamija – Veresike
12Put M4 – čitaonica Prnjavor
13Put Tojšići Centar – Tojšići Gornji (Kovačevići)
14Put Handžići – Dedajići
15Put Kikači Centar – Kundakovići
16Put Kikači Centar – Kikači Gornji
17Put Babina Luka (stanica) – Babina Luka  (mektep)
18Put Vukovije Donje – Jukanovići
19Put Vukovije Donje područna škola – Herići
20Put Vokovije Donje područna škola – Redžići do kuće Harisa Redžića(admistrativna granica općine –R-469  Živinice-Međaš).
21Ostale ulice u Kalesiji Centru

          C . Putni pravci III . Grupe prioriteta

U III . grupu priroriteta za zimsko održavanje  spadaju svi ostali kategorisani i nekategorisani putni pravci na području općine Kalesija.

  • Provođenje i finasiranje Programa

Služba za komunalne poslove i civilnu zaštitu općine Kalesija je odgovorna za provođenje, praćenje i izvještavanje o realizaciji Programa. Finansijska sredstava za provođenje ovog Programa obezbjeđuju se u budžetu općine Kalesija. Za realizaciju ovog Programa neophodno je izvršiti Javnu nabavku potrošnog materijala (goriva, maziva, posipnog materijala, rezervnih dijelova, lanaca i druge opreme ). Također neophodno je  i redovno servisiranje specijaliziranih vozila koja posjeduje Profesionalana vatrogasna jedinica  Kalesija. Za realizaciju Javnih nabavki neophodnih sredstva i opreme odgovorna Stručna služba općinskog načelnika. Prije početka ziumske sezone održavanja puteva nadležna Profesionalna vatrogasna jedinica Kalesija će od nadležne službe Javne zdravstvene ustanove obezbjediti prebivališta teško bolesnih i nepokretnih lica kojima je neophodna svakodnevna njega i pomoć odnosno trasport do medicinskih ustanova (hemodijaliza) radi uvrštavanja u  prioritet prilikom čišćenja tokom sezone.

Mujo Mujkić (NIP) je predložio da naseljena mjesta koja nisu obuhvaćena Programom dobiju sredstva iz budžeta za angažovanje mještana sa potrebnom mehanizacijom za čišćenje snijega.

Admir Karić (NIP) je predložio da se razmisli i o obaveznom čišćenju snijega sa trotoara, s obzirom da se većina snijega prilikom čišćenja puteva nalazi na trotoarima, što dovodi do otežane prohodnosti pješaka.

POVEZANI ČLANCI
spot_img

Popularno