Ponedjeljak, 15 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaUsvojen dnevni red 16.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

Usvojen dnevni red 16.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

Vijećnici Općinskog vijeća Kalesija su usvojili dnevni red 16.redovne sjednice u predloženoj formi.

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana “Tojšići” Kalesija.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana “Privredno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa” Kalesija.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesija u 2023. godini.
 6. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik jedinične cijene održavanja fontane u centru Kalesije po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje /ZKP) na području grada Kalesije u 2023. godini.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama cjenovnika komunalnih usluga distribucije vode za piće i odvodnje otpadnih voda na području općine Kalesija.
 8. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik komunalnih usluga odvoza komunalnog otpada i usluga centralnog grijanja.
 9. Razmatranje i donošenje Programa za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2023. godini.
 10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za period I-IX 2022.godine.
 11. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu i poslovanju za period 01.01.2022. – 30.09.2022. godine: JU Centar za socijalni rad Kalesija, JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija, JZU Dom zdravlja Kalesija
 12. Razmatranje i prihvatanje Informacije o provođenju mjera zaštite i spašavanja sa osvrtom na zaštitu čovjekove okoline, suznbijanju zaraznih bolesti kod ljudi i životinja, ispravnost kvaliteta vode za piće i zaštitu od neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a i MES-a) i stanju protivpožarne zaštite.

Prijedlog dopune: Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju naknada Općinskim vijećnicima, zamjeniku predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija, članovima kolegija i članovima komisija i radnih tijela koje imenuje Općinsko vijeće (prijedlog NIP)

Prijedlog dopune dnevnog reda da se smanje vijećnički paušali nije dobio potrebnu većinu glasova. Za prijedlog je glasalo 8 vijećnika,  suzdržano je bilo 15 vijećnika, dok su 2 vijećnika bila protiv.

Vijećnicima se nakon usvajanja dnevnog reda kratko obratio općinski načelnik Sead Džafić koji je izrazio nadu da će sjednica biti uspješna i pozvao vijećnike da rade u interesu građana.

POVEZANI ČLANCI
spot_img
spot_img

Popularno