Nedjelja, 29 Januara, 2023
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaOpćinsko vijeće Kalesija: Usvojena inicijativa da se u Ulici žrtava genocida u...

Općinsko vijeće Kalesija: Usvojena inicijativa da se u Ulici žrtava genocida u Srebrenici postave usporivači brzine

Na današnjoj 17.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Kalesija postavljena su nova vijećnička pitanja i inicijative.

Usvojene su inicijative Nermin Živčića (SDP) da općina Kalesija u narednoj godini planira sredstva za popravak rasvjetnih tijela u Ulici žrtava genocida u Srebrenici, od kružnog toka prema podvožnjaku i da se riješi problem propusta na putu Kalesija – Jelovo Brdo.

Također prihvaćena je i inicijativa Hasana Paščanovića (SDA) da se registruje autobusko i tasi stajalište u naselju Novi Tojšići. Vijećnici su podržali i inicijative Hasana Ramića (SDA) da se postave horizontalni usporivača brzine u ulici žrtava genocide u Srebrenici i  da se postave svjetlosni znakovi “pješački prelaz” kod benzinskih pumpi “Ina” i “Amox” u Kalesiji.

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Edis Mujanović (samostalni vijećnik)  – Da li Veterinarska stanca i nadležna Služba općine Kalesija mogu riješiti pitanje pasa lutalica?

Galib Softić (samostalni vijećnik) – Inicijativa: Da se u područnoj školi Kalesija Gornja ibezbijede adekvatni uslovi za održavanje nastave. U školi je hladno i nema uslova za normalno odvijanje nastave. Poseban problem prestavlja dotrajala stolarija.

Nermin Živčić (SDP) – Dvije inicijative i tri pitanja. Da općina Kalesija u narednoj godini planira sredstva za popravak rasvjetnih tijela u ulici žrtava genocida u Srebrenici, od kružnog toka prema podvožnjaku. Da se riješi problem propusta na putu Kalesija – Jelovo Brdo.

Pitanja: Da li MZ Zelina postoji kao mjesna zajednica i koliko ima djece u Zelini? Zašto sredsta za vodovod u Gojčinu nisu realizovana u ovoj godini? Šta je sa obećanim sredstvima za asfaltiranje prostora kod džamije u Jelovom Brdu?

Mujo Mujkić (NiP) – Da li predsjedavajući OV dolazi na posao? Gdje i kako su nabavljena drva za Civilnu zaštitu i da li postoje računi za sječu drva? Kakav je epilog procesa koji se vodi pred Općinskom sudu Kalesija u vezi sa sredsvima namijenih za jesenju sjetvu?

Admir Karić (NiP) – Da općinski načelnik sa nadležnom službom pripremi akte koji će omogućiti proceduru, kroz javni poziv ili na drugi način, da kompanije registrovane i(li) sa sjedištem  na području Općine Kalesija a koje su uposlenicima uplatili 1.080,oo KM po osnovu Odluke Vlade FBIH (“jednokratna pomoć” usljed povećanja cijena osnovnih životnih namirnica i potreba) u 2023.godini budu oslobođene plaćanja komunalne takse za istaknutu firmu.

OBRAZLOŽENJE

–  Prema Odluci Vlade FBIH, usljed povećanja cijena osnovnih životnih namirnica i potreba, kompanijama je omogućeno da svojim uposlenicima uplate “jednokratnu pomoć” u visini do 1.080 KM. Riječ je o sredstvima koje nisu pomoć Vlade FBIH, nego je novac od kompanija, ali je odluka Vlade dobra u smislu da se radi o neoporezivim sredstvima, odnosno da kompanije ne plaćaju porez na iznose koje uplate radnicima, pod uslovom da je to DO 1.080 KM.  Veliki broj kompanija u BiH je iskoristio ovu priliku u kojoj se ne plaća dodatni porez da se SOLIDARIŠE sa uposlenicima, te su isplaćeni iznosi od 1.080 KM ili manji iznosi, zavisno od broja uposlenika ili dobiti sa kojom kompanije raspolažu.
Nekoliko kompanija sa područja općine Kalesija je uplatilo iznos 1.080 KM, a neke i manje iznose. Neke kompanije su bile teme u medijima, a neke nisu. Općina Kalesija nema mnogo stvari sa kojima se može pohvaliti kao olakšice i stimulacije za razvoj privrede, koje bi ohrabrile nekoga da registruje obrt i da sa sjedištem bude u Kalesiji.
Prijedlog naslovljen u inicijativi bi mogao biti direktna pomoć privrednicima, kojma, vjerujem ni plaćanje pomenute takse nije problem, ali bi bio značajan znak pažnje nas, odnosno Općine, prema njima.
Bio bi to dobar signal i budućim investitorima da Kalesija razmišlja u pravu olakšica za privredu, što je glavni razlog zbog kojeg se investitori odlučuju kada “biraju” između dvije ili više općina/gradova.Dakle, ovdje treba naglasiti da kompanije sa sjedištem van Općine Kalesija a koje su uplatile pomenuta sredstva za uposlenike – prema ovoj inicijativi NE podliježu pomenutoj olakšici (BINGO, Kladionice Premijer, MKF Partner…), ali i da i to može biti opcijI. U ovoj inicijativi se prije svega misli na kompanije sa sjedištem u Kalesiji, koje bi u 2023.godini mogle biti oslobođebe plaćana komunalne takse za sitaknutu firmu.
Radi se o Odluci koju donosi Općinsko vijeće. Načelnik sa službom, ili još bolje – u suradnji sa Općinskim vijećem, na januarskoj ili februarskoj sjednici OV može(mo) donijeti odluku koja bi precizno definisala uslove, naprimjer; za kompanije sa sjedištem u Kalesiji, da li je za isto potreban javni poziv u kojem bi kompanije dostavile dokaz da su izvršile uplate radnicima, naprimjer, u iznosu od, naprimjer,  500,oo do 1.080,oo KM.  

Da se JP Vodovod i kanalizacija ozbiljnije pozabavi obilježavanjem parking prostora koja su u nadležnosti ovog preduzeća, pogotovo za dva velika parking prostora koja nisu asfaltirana, te kod prostora Zelene pijace gdje je pored obilježavanja parkinga potrebno obilježiti obavezan/preporučljiv smjer kretanja horizontalnom signalizacijom  (kao i za dva velika parkinga).

OBRAZLOŽENJE

– Svjedoci smo da JP Vodovod i kanalizacija već godinama naplaćuje parking u centru Kalesije.
Odluka i naplati ima mnogo prednosti, ali realizacija iste je daleko od ideje zamišljene i inicirane 2013.godine od kolege Muje Mujkića
Od ove “radne jedinice” u sklopu JP Vodov i kanalizacija je napravljeno “odjeljenje” za podkusurivanje i ulazaka na velika vrata u javno djelovanje u Kalesiji. Kada se parking već naplaćuje, što je civilizacijska stfavr, zaista bi trebalo povesti malo više računa oko parkinga u Kalesiji.
Obilježeni, ili pak neobilježeni,  parkinzi u ulici koja od Doma zdravlja vodi u slijepu ulicu u “Tubićima”, je njbolja ilustracija načina rada. Ruglo je blaga riječ. Ali adekvatna riječ ne postoji za dva velika parkinga, obilježenih znakovima “parking zona II”, na lokacijama sa neriješenim imovinsko-pravnim odnosima. Ovom prilikom menadžment ovog JAVNOG preduzeća molim da iznađu način da obilježe pomenuta mjesta, a da tom prilikom imaju na umu da smo debelo zakoračili u 3. deceniju 21.stoljeća.
 Također, obilježiti horizonaltnim smjernicama i parking prostor oko Zelene pijace u centru Kalesije, kao i dio javne površine između Zelene pijace i zgrade “Kahrimanović”.

Da Inspekcija Općine Kalesija, prije svega građevinski inspektor, provjeri regularnost i legalnost, odnosno da li se fizička i pravna lica  pridržavaju zakonskih odredbih regulsanih usvajanjem Odluke o izmjenama i dopunama dijela regulacionog plana “Južna zona” i “Sjeverna zona” Kalesija u 2022.godini, odnosno da li ima odstupanja u radovima u odnosu na traženo zahtjevima.
Inicijativa prema Općinskoj inspekciji je prvi korak u provjeri navedene problematike (prilog – Obrzaloženje), jer će prijava ići i prema višim instancama.

OBRAZLOŽENJE

– U toku 2022.godine Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama dijela regulacionog plana “Južna zona” i “Sjeverna zona”. Tim tokumentima dato je “zeleno svijetlo” za radove za brojna fizička i pravna lica. Prema informacijama sa terena postoje mnoga odstupanja, odnosno slučajevi gdje se podnosioci zahtjeva za određene građevine ne pridržavaju vlastitih zahtjeva za gradnju ili dogradnju.
Nažalost, radi se o objektima u centru Kalesije, svima dostupnim i vidljivim, koji osim što izgledaju nakaradno ugrožavaju sigurnost stanara, svih građana Kalesije i gostiju, kao i sigurnost saobraćajnica kakao u centru grada tako i na glavnom magistralnom putu.

Pitanje: Kada će kalesijskom naselju Rainci Gornji biti urađeni: KRUŽNI TOK SA NADVOŽNJAKOM, SPOMEMEN PLOČA CIVILNIM ŽRTVAMA RATA i MUZEJ-AMBULANTA u kojoj se liječila Istočna Bosna?

Sve ovo je obećao aktuleni načelnik, koji se 2016.godine ibretio/čudio kako to do tada nije urađeno!
Ibretimo/čudimo se da je jedno ovakvo obećanje, koje uključuje potrebe građana, rješava pitanje sigurnosti, ali i udara u najdublja osjećanja žrtava agresije na BiH – eto još nije urađeno!?
—- Pitanje je za općinskog načelnika Seada Džafića, a drugo je pitanje  iz serijala pitanja koji se odnose na javno objavljena obećanja u kampanjama 2016. i 2020.godine.
(Prethodno (prvo) pitanje je bilo na prošloj sjednici u vezi kanalizacije.)

OBRAZLOŽENJE

–  Aktuelni općinski načelnik, koji je bio načelnik i u prošlom mandatu 2016-2020, je dio svoje predizborne kampanje 2016.godine bazirao na priči kako će  biti realizirani brojni projekti ukoliko dobije povjerenje građana. Ne znamo koliko je povjerenja dobio, ali je u dva navrata u skladu sa regulativama i praksom CIK-a dobio mandat, te očekujemo da realizira svoja obećanja. Na predizbornom skupu 2016.godine u Raincima Gornjim Sead Džafić je kazao (CITAT);
“Ja kao nezavisni kandidat nemam vođu, stariješinu, nemam lidera de ga pitam šta da radim ovdje u Raincima. Ako mi date povjerenje neće ovdje biti samo nadvožnjak, nego će biti  kružni tok sa nadvožnjakom. I još nešto – biće u  Raincima Gornjim i Spomen ploča civilnim žrtvama rata.
Biće ovjde i Muzej, ovdje se liječila Istočna Bosna.
 Zašto to do sada nisu uradili ovi naši hajmo reći tobože vladari…” . Večer bajki je završen riječima Seada Džafića:
“I JOŠ NEŠTO, SVI MOJI VIJEĆNICI SE ODRIČU PAUŠALA, IMA LI ŠTA BOLJE ZA OVU KALESIJU RECITE MI MOLIM VAS”

Hasan Ramić (SDA) – Inicijative: Postavljanje svjetlećeg znakova “pješački prelaz” na magistralnom putu kod benzinskih pumpi “Ina” i “Amox” u Kalesiji. Na ovim lokacijama ugrožena je bezbjednost pješaka. Da se postave horizontalni usporivači brzine u ulici žrtava genocida u Srebrenici u centru Kalesije, s obzirom da neodgovorni vozači brzom vožnjom ugrožavaju sigurnost pješaka. Također, nepohodno je u ovoj ulici postaviti i saobraćajne znake sa ograničenjem brzine od 40 km/h.

Hasan Paščanović (SDA) – Inicijative: Da se registruje i izgradi autobusko i taksi stajalište na magistralnom putu u naselju Novi Tojšići.

Naime u Naseljenim mjestima Novi Tojšići i Petrovice Gornje živi oko 4.500 stanovnika. Izlazi iz naseljenih mjesta na magistralni put M-4 Tuzla – Zvornik se ukrštaju sa jedne i druge strane magistralnog puta, ali nemaju regulisano autobusno i taxi stajalište, već se radnje autobasa i taxi prevoznika odvijaju na proširenju, čijim zaustavljanjem onemcgućavaju uključivanje drugih putničkih vozila na magistralnu cestu i odvijaju na opasan, odnosno rizičan način te samim time ugrožavaju sigurnost i bezbjednost svih ostalih učesnika u saobraćaju na pomenutoj dionici magistralnog puta, a veoma visoka je frekventnost motornih vozila, pješaka, učenika i radnika pri izlazu iz pomenutih naseljenih mjesta na M-4 Tuzla-Zvornik.

Regulisanje pomenutog problema, odnosno registracijom i uredenjem autobusnog i taxi stajališta značajno je sa aspekta bezbjednosti učesnika u saobraćaju i pješaka. Sljedeći razlog što bi se stanica nalazila u predjelu industrijske zone i poslovne zone ,Bingo Tuzla” u Tojšićima, te bi u dobroj mjeri koristila i olakšala svakodnevno regulisanje saobraćaja, te dolazak radnika na posao koji koriste javni autobuski prevoz, ali i zbog same činjenice da se subotom u Novim Tojšićima održava pijaca.

Da općina Kalesija obezbijedi prostor za udruženje pčelara “Behar” Kalesija.  Da se na parceli “Gaj” planira izgradnja centralnog parka i parka za djecu (ispod Fabrike Plastikal).

Mujo Tosunbegović (sekretar Organa uprave) – Odgovori na vijećnička pitanja. Građevinski dio općinske sale je potpuno spreman za upotrebu, ali problem predstavlja elektronika. Potrebno je obezbijediti renomiranu firmu koja će riješiti problem. Istina je da je postupak u toku u vezi sa jesenjom sjetvom. Radimo na rješenju problema raskrsnice u Raincima Gornjim. Struka treba dati odgovor na rješenje raskrsnice u Raincima.

Ismet Mešić(pomoćnik načelnika) – Odgvor na pitanje Muje Mujkića. Drva u krugu PVJ Kalesija su drva koja su posječena prilikom radova vatrogasa na osiguranju puta prema Lisači.

Damir Džafić (predsjedavajući Općinskog vijeća) – nisu tačni navodi da nisam na poslu. Moj rad je regulisan Pravilnikom o radu PVJ Kalesija i može se svakodnevno provjeriti.

Hasad Imamović (SBB) – Na prošloj sjednici sam imao inicijativu za pješački prelaz na Pisti u Vukovijama Gornjim, koju vijećnici nisu podržani.

VEZANE VIJESTI
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

POPULARNO