Utorak, 5 Decembra, 2023
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaKalesija Centar, Kikači i Rainci Gornji dobili nazive novih ulica

Kalesija Centar, Kikači i Rainci Gornji dobili nazive novih ulica

Općinsko vijeće Kalesija je na 21.redovnoj sjednici usvojilo Odluke o utvrđivanju naziva ulica u Mjesnim zajednicama Kalesija Centar, Kikači i Rainci Gornji.

KALESIJA CENTAR:

Ulica Mehmeda Husića počinje od Ulice Halisijske, tačnije od tromeđe parcela označenih sa kč. broj 350/1, kč. broj 350/7 i kč. broj 350/28 sve K.O. Kalesija Grad i proteže se u pravcu zapada u dužini od cca 530m, do Ulice Žrtava genocida u Srebrenici do novoizgrađenog kružnog toka tačnije do tromeđe parcela označenih sa kč. broj 325/43, kč. broj 325/17 i kč. broj 299/2 sve K.O. Kalesija Grad.

 • Ulica Dževada Džafića počinje od Ulice Žrtava genocida u Sreberenici, od novoizgrađenog kružnog toka tačnije od tromeđe parcela označenih sa kč. broj 299/2, kč. broj 325/24 i kč. broj 325/22 sve K.O. Kalesija Grad i proteže se u pravcu sjeverozapada u dužini od cca 380m, do Ulice Senada Požegića tačnije do tromeđe parcela označenih sa kč. broj 274/11, kč. broj 233/3 i kč. broj 500 sve K.O. Kalesija Grad.
 • Ulica Šeherska počinje od Magistralnog puta Tuzla-Zvornik (M4) tačnije od tromeđe parcela označenih sa  kč. broj 507, kč. broj 400/5 i kč. broj 403 sve K.O. Kalesija Grad i proteže se u pravcu sjeverozapada u dužini od cca 230m, do tromeđe parcela označenih sa kč. broj 402/7, kč. broj 402/5 i kč. broj 398 sve K.O.Kalesija Grad  i ulica u naravi predstavljaju cijele pracele označene sa kč. broj 402/7 i kč.broj 403 K.O. Kalesija Grad.
 • Ulica Rašida Durakovića počinje od Ulice Muhamedage Hadžiefendića tačnije od tromeđe parcela označenih sa kč.br. 384/7, kč.broj 382/10 i kč.br. 383 sve K.O. Kalesija Grad i proteže se u pravcu sjevera u dužini od cca 110m, do tromeđe parcela označenih sa kč.broj 382/10, kč.broj 382/11 i kč.broj 43/23  K.O. Kalesija Grad i ulica u naravi predstavlja dio od parcele kč.br. 382/10 K.O. Kalesija Grad.
 • KIKAČI
 • Ulica Omerović Ramiza počinje  od tromeđe parcela označenih sa kč. broj 1555, kč. broj 1370 i kč. broj 1616 sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu sjevera u dužini od cca 450m, do tromeđa parcela označenih sa kč. broj 1371/1, kč. broj 1370 i kč. broj 1874 sve K.O.Kikači i ulica u naravi predstavlja cijelu pracelu označenu sa kč. broj 1370 K.O. Kikači.
 • Ulica Sakić Ramiza počinje  od tromeđe parcela označenih sa  kč. broj 1050/1, kč. broj 1874 i kč. broj 1869/1 sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu zapad u dužini od cca 733m, do tromeđa parcela označenih sa kč. broj 1872, kč. broj 1874  i kč. broj  937 sve K.O.Kikači i ulica u naravi predstavlja dio pracele označenu sa kč. broj 1874 K.O. Kikači.
 • Ulica Sakić Zijada počinje  od tromeđe parcela označenih sa  kč. broj 1061, kč. broj 1074 i kč. broj 1869/1 sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu sjeveroistoka , zatime sjeverozapadno u dužini od cca 233m, do tromeđa parcela označenih sa kč. broj 1065/4, kč. broj 1074  i kč. broj 1065/5 sve K.O.Kikači i ulica u naravi predstavlja cijelu pracelu označenu sa kč. broj 1074 K.O. Kikači.
 • Ulica Mujanović Senada počinje  od tromeđe parcela označenih sa  kč. broj 1085, kč. broj 1872 i kč. broj 1869/1 sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu zapada u dužini od cca 1857m, do tromeđa parcela označenih sa kč. broj 1872, kč. broj 1874  i kč. broj  937 sve K.O.Kikači i ulica u naravi predstavlja cijelu parcelu označenu sa kč. broj 1872 K.O. Kikači, ovoj ulici pripada i cijela  paracela označena sa kč. broj 1871 K.O. Kikači, koja počinje od  od tromeđe parcela označenih sa  kč. broj 458, kč. broj 1872 i kč. broj 1871 sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu istoka u dužini od cca 720m, do tromeđa parcela označenih sa kč. broj 433, kč. broj 1871  i kč. broj  438 sve K.O.Kikači.
 • Ulica Mujanović Nedžada počinje  od tromeđe parcela označenih sa  kč. broj 674/1, kč. broj 1869/1 i kč. broj 1869/2 sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu zapada u dužini od cca 2100m, do granice općine Kalesija sa Gradom Tuzla odnosno do biljega označenih sa brojevima 1. i 2. koji koji predstavljaju teritorijalnu granicu razgraničenja općine Kalesija i Grada Tuzla i ulica u naravi predstavlja dio pracele označenu sa kč. broj 1869/1 K.O. Kikači.
 • Ulica Selimović Suada počinje  od tromeđe parcela označenih sa  kč. broj 543, kč. broj 1866 i kč. broj 544/1 sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu sjeverozapada u dužini od cca 1495m, do granice općine Kalesija sa Gradom Tuzla odnosno do biljega označenih sa brojevima 10. i 11. koji koje predstavljaju teritorijalnu granicu razgraničenja općine Kalesija i Grada Tuzla i ulica u naravi predstavlja dio pracele označenu sa kč. broj 1866 K.O. Kikači, ovoj ulici pripada i cijela  parcela označena sa kč. broj 37 K.O. Kikači, koja počinje od  od tromeđe parcela označenih sa  kč. broj 203/2, kč. broj 37 i kč. broj 1866 sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu sjevera u dužini od cca 303m, do granice općine Kalesija sa Gradom Tuzla odnosno do biljega označenih sa brojevima 5. i 6. koji predstavljaju teritorijalnu granicu razgraničenja općine Kalesija i Grada Tuzla.
 • Ulica Selimović Nijaza počinje  od tromeđe parcela označenih sa č. broj 539/2, kč. broj 1869/1 i kč. broj 1866 sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu istoka u dužini od cca 1350m, do tromeđa parcela označenih sa kč. broj 143, kč. broj 129/2 i kč. broj 123 sve K.O.Kikači i ulica u naravi predstavlja cijelu pracelu označenu sa kč. broj 143 i dio kč. broj 1866 sve K.O. Kikači.
 • Ulica Avdibašić Hariza počinje  od tromeđe parcela označenih sa kč. broj 674/1, kč. broj 1869/1 i kč. broj 1869/2 sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu istoka u dužini od cca 465m, do tromeđa parcela označenih sa kč. broj 679, kč. broj 1866 i kč. broj 673/1 sve K.O.Kikači i ulica u naravi predstavlja cijele pracele označene sa kč. broj 673/1 i kč. broj 673/2 i dio kč. broj 676 sve K.O. Kikači.
 • Ulica Sakić Ibre počinje  od tromeđe parcela označenih sa kč. broj 1050/1, kč. broj 1874 i kč. broj 1869/1 sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu sjeveroistoka u dužini od cca 525m, do tromeđa parcela označenih sa kč. broj 674/1, kč. broj 1869/1 i kč. broj 1869/2 sve K.O.Kikači i ulica u naravi predstavlja dio pracele označenu sa kč. broj 1869/1K.O. Kikači.
 • Ulica Sakić Seida počinje  od tromeđe parcela označenih sa kč. broj 1345, kč. broj 1344/1 i kč. broj 1869/1 sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu sjeveroistoka u dužini od cca 595m, do tromeđa parcela označenih sa kč. broj 1050/1, kč. broj 1874 i kč. broj 1869/1 sve K.O.Kikači i ulica u naravi predstavlja dio pracele označenu sa kč. broj 1869/1 K.O. Kikači.
 • Ulica Mujanović Ševketa počinje  od tromeđe parcela označenih sa kč. broj 1114, kč. broj 1115 i kč. broj 1869/1 sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu jugoistoka u dužini od cca 162m, do tromeđa parcela označenih sa kč. broj 1318/1, kč. broj 1877 i kč. broj 1249 sve K.O. Kikači i ulica u naravi predstavlja dio pracele označenu sa kč. broj 1869/1, kč. broj 1863/1 i kč. broj 1877 sve K.O. Kikači.
 • Ulica Sinanović Alija počinje od tromeđe parcela označenih sa sa kč. broj 1318/1, kč. broj 1877 i kč. broj 1249 sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu sjeveroistoka u dužini od cca 1310m, do tromeđa parcela označenih sa kč. broj 1723, kč. broj 1861 i kč. broj 1877 sve K.O.Kikači i ulica u naravi predstavlja dio pracele označenu sa kč. broj 1877 K.O. Kikači.
 • Ulica Mujanović Ibro počinje  od tromeđe parcela označenih sa kč. broj 1318/1, kč. broj 1249 i kč. broj 1877 sve sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu jugoistoka u dužini od cca 845m, do tromeđa parcela označenih sa kč. broj 1249, kč. broj 1217/2 i kč. broj 1216 sve K.O.Kikači i ulica u naravi predstavlja cijelu pracelu označenu sa kč. broj 1249 K.O. Kikači,  ovoj ulici pripadaju i cijele parcele označena sa:
 • kč. broj 1254 K.O. Kikači, gdje ulica počinje od tromeđe parcela označenih sa kč. broj 1251,        kč. broj 1254 i kč. broj 1249 i ulica ide u pravcu jugozapada u dužini od 215m, do tromeđa parcela označenih sa kč. broj 1256, kč. broj 1254 i kč. Broj 1258,
 • kč. broj 1258 K.O. Kikači,  gdje ulica počinje od tromeđe parcela označenih sa kč. broj 1266, kč. broj 1258 i kč. broj 1249 i ulica ide u pravcu jugozapada u dužini od 145m, do tromeđa parcela označenih sa kč. broj 1257, kč. broj 1258 i kč. Broj 1260,
 • kč. broj 1650  K.O. Kikači, gdje ulica počinje od tromeđe parcela označenih sa kč. broj 1649, kč. broj 1650 i kč. broj 1249 i ulica ide u pravcu jugoistoka u dužini od 247m, do tromeđa parcela označenih sa kč. broj 1662, kč. broj 1680 i kč. broj 1650 i
 • kč. broj 1658/2 K.O. Kikači, gdje ulica počinje od tromeđe parcela označenih sa kč. broj 1662, kč. broj 1658/2 i kč. broj 1650 i ulica ide u pravcu sjevera  u dužini od 90m,  do tromeđa parcela označenih sa kč. broj 1659, kč. broj 1658/2 i kč. broj 1249.
VEZANE VIJESTI
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

POPULARNO