Nedjelja, 29 Januara, 2023
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaJednoglasno usvojen Budžet općine Kalesija za 2023.godinu

Jednoglasno usvojen Budžet općine Kalesija za 2023.godinu

Općinsko vijeće Kalesija je na 17.redovnoj sjednici jednoglasno usvojilo Budžet za 2023.godinu u iznosu od 14.652 867 KM. Budžet za 2023.godinu je manji za 2.260 570 u odnosu na Budžet iz 2022.godine koji je iznosio 16.913 437 KM.

Načelnik Sead Džafić se zahvalio vijećnicima na jednoglasnom usvajanju budžeta i kazao da su vijećnici svojim glasanjem omogućili realizaciju planiranih projekata.

Većina vijećnika je prilikom razmatranja Prijedloga budžeta iznijela stav da predloženi Budžet za 2023. godinu nije idealan, ali je mnogo bolji i realniji u odnosu na prethodni period.

U obrazloženju Prijedloga budžeta za 2023.godinu, Abdulah Gutić, iz Službe za budžet je kazao da su planirana sredstva u iznosu 930 hiljada KM za regulaciju korita rijeke Gribaje i Aščića potoka (oko pijace), za uređenje i čišćenje poljoprivrednog zemljišta u KO Gojčin 313 hiljada KM, za izgradnju makadamskog puta od Jajića do Oštrog kamena planirano je 200 hiljada KM, za sanaciju klizišta u Zukićima 230 hiljada KM,  za čišćenje potoka Huk u Miljanovcima 105 hiljada KM, uređenje rijeke Gribaja u Tojšićima 100 hiljada KM, sanaciju puta Hrasno – Horozovina 30 hiljada KM.

Za kapitalne transfere planrana su sredstva u iznosu od 1.410 500 KM. Od ovih sredstava za adaptaciju objekata po mjesnim zajednicama planirano je 50 hiljada, rekonstrukciju prostorija škole i kupovinu opreme za kabinete u OŠ Memići 25 hiljada KM, uređenje i opremanje igrališta u Zelini također 25 hiljada KM, po 5 hiljada KM planirano je za dovršetak izgradnje tribune FK Krušik u Vukovijama Gornjim i dovršetak izgradnje objekta na stadionu FK Mladost 78 u Vukovijama Donjim, za izgradnju tribune na stadionu “Senad Mešić – Čiča” u Raincima Gornjim planirano je 12 hiljada KM, za ambulantu u Seljublju 20 hiljada KM, za kanalizaciju u Dubnici Donjoj 20 hiljada KM, za asfaltiranje puteva 320 hiljada KM, za izgradnju doma kulture u Tojšićima 50 hiljada KM.

Također, budžetom za 2023.godinu planirana su sredstva za nastavak izgradnje Gradske dvorane u iznosu od 223 hiljade KM, za izgradnju obdaništa 460 hiljada KM, a izgradnju spomen obilježja na Lisači 50 hiljada KM. Značajnija sredstva su planirana za izgradnju nove ulice u Kalesiji u iznosu od 535 hiljada KM, dok je za izgradnju ambulate u Tojšića planirano 200 hiljada KM.  

Amandmane na Prijedlog budžeta su uputili Hasan Ramić (SDA), Fadil Alić (SDA), Hasan Paščanović (SDA), Nermin Živčić (SDP) i Kub SDP-a. Niti jedan od predloženih amandmana nije dobio potrebnu većinu glasova, a ranije je sve amandmane odbio i predlagač budžeta.

   

Nakon usvajanja Budžeta, Općinsko vijeće je usvojilo i Odluku o izvršenju Budžeta općine Kalesija za 2023.godinu.

VEZANE VIJESTI
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

POPULARNO