Ponedjeljak, 15 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaKalesija: Oglas za popunu rezervne liste sa koje će se imenovati članovi...

Kalesija: Oglas za popunu rezervne liste sa koje će se imenovati članovi biračkih odbora

      JAVNI OGLAS                                                          

za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje

                   članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika

 1. Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika.
 2. Uslovi za imenovanje:

Opći uslovi:

l. Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.

2. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice (član 2.3.1zbornog zakona BiH):

l. koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;

 • koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
 • koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav (4) Izbornog zakona;
 • koji je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim Općim izborima 2022. godine i Lokalnim izborima 2020. godine;
 • kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uslovi:

 • da ima prebivalište u opštini za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje,
 • da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV ili V stepen stručne spreme,
 • da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije BiH.

III. Potrebna dokumentacija:

l. Prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3).

 1. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči Općine Kalesija, na internet-stranici Općine Kalesija i sredstvima javnog informiranja (Neon TV, Radio Feral i portalima: NKP, Infoplus i Kalesijske novine).

 • Organ za provođenje postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Općinska izborna komisija Kalesija.

 • Ostale informacije

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Općinske izborne komisije Kalesija ili na internet- stranici Općine Kalesija.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište Općinske izborne komisije sa naznakom:

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA KALESIJA

Patriotske lige 15. Kalesija 75260

Prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnog tima i njihovih zamjenika – ne otvarati”.

Kandidati će, ako Općinska izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uslova iz javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na broj: 035/367-710, 035/367-711 i 035/367-714.

                                                                                 

POVEZANI ČLANCI
spot_img
spot_img

Popularno