Srijeda, 17 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiBiHOtpis dugovanja po osnovu zateznih kamata

Otpis dugovanja po osnovu zateznih kamata

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike da shodno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode koji je u primjeni od 21.10.2023. godine iskoriste mogućnost otpisa zatezne kamate po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode kamata, koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, otpisuje se u visini propisanoj zakonom, pod uslovima da porezni obveznik svoje obaveze po osnovu glavnog duga i troškova postupka prinudne naplate izmiri najkasnije na dan isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.  

Da bi ostvarili pravo na otpis duga po osnovu zatezne kamate porezni obveznici su dužni da uplate glavni dug po osnovu javnih prihoda i nadležnoj poreznoj ispostavi prema sjedištu ili adresi poreznog obveznika podnesu Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode – Obrazac ZAOK.

Shodno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode Porezna uprava FBiH poziva porezne obveznike da do 31.12.2023. godine uplate glavni dug i tako ostvare pravo na otpis zateznih kamata i Novu 2024.godinu započnu bez poreznih obaveza.

Uz navedeni zahtjev potrebno je priložiti dokaze o izvršenim uplatama glavnice duga, a ako je pokrenut postupak prinudne naplate i dokaz o uplati troškova postupka prinudne naplate. Obrazac ZAOK porezni obveznici mogu preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba u dijelu „Obrasci“.  

Za sve informacije u vezi olakšica propisanih Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode porezni obveznici se mogu obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava, koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba u dijelu „Kontakti“.

POVEZANI ČLANCI
spot_img

Popularno