Oznaka: tržište rada

  • Konobar – jedno od najtraženijih zanimanja 2023

    Konobar – jedno od najtraženijih zanimanja 2023

    U sklopu istraživanja tržišta rada 2022/2023, koje na godišnjem nivou provode Federalni zavod i kantonalne službe za zapošljavanje, organizovano je anketiranje reprezentativnog uzorka poslodavaca iz Federacije Bosne i Hercegovine koji imaju pet i više zaposlenih. Prema ovom istraživanju, koje će biti objavljeno do kraja godine, a na osnovu sprovedene ankete jedno od najtraženijih zanimanja III…